Disclaimer

1. Definities
1.1 BioDesk: Onder de definitie BioDesk vallen alle pagina's welke vallen binnen het domein en subdomeinen van BioDesk.nl.
1.2 Auteur: Maker(s) en eigena(a)r(en) van BioDesk en alle informatie welke binnen BioDesk te vinden is.

2. Voorwaarden
2.1 Het gebruiken van de informatie welke te vinden is op BioDesk betekend dat de bezoeker stilzwijgend akkoord gaat met de hier genoemde voorwaarden.
2.2 Niets van BioDesk mag worden verveelvoudigd, verspreid, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, downloading naar andere websites, databases of op welke andere manier dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur van BioDesk.
2.3 Het is uitsluitend toegestaan de beschikbare informatie van BioDesk voor persoonlijk gebruik en/of studiedoeleinden te gebruiken. Bronvermelding van BioDesk en naamsvermelding van de auteur is ten alle tijden verplicht indien informatie van Biodesk wordt afgebeeld en/of geciteerd.
2.4 Zonder schriftelijke toestemming is het niet toegestaan om informatie van BioDesk op enige wijze commercieel te gebruiken. Voor scholen is het niet toegestaan informatie van BioDesk te gebruiken in welke vorm dan ook zonder het opnemen van een leesbare (lettergrote: minimaal 12 punten in een contrastuele kleur tot de achtergrondkleur van de bronvermelding; lettertype: Verdane/Arial/Times new Roman/Helvetica) bronvermelding. Het is niet toegestaan om informatie van BioDesk in welke manier dan ook intern en/of extern te verspreiden of aan te bieden in welke vorm en op welke manier dan ook zonder schriftelijke toestemming van de auteur van BioDesk.
2.5 Aan de op BioDesk aangeboden informatie en/of diensten kunnen geen rechten worden ontleend.

3. Aansprakelijkheid
3.1 De auteur van BioDesk is op geen enkele manier aansprakelijk voor directe of indirecte schade ontstaan door gebruik van BioDesk en informatie welke op BioDesk te vinden is. De informatie op BioDesk is met een grote zorgvuldigheid samengesteld. Er wordt geen oordeel gegeven over de geschiktheid en/of volledigheid en/of correctheid van de informatie welke te vinden is op BioDesk en is niet verantwoordelijk voor eventuele tekortkomingen of onjuisheden.
3.2 Links binnen BioDesk naar externe bronnen vallen niet binnen de verantwoordelijkheid van de auteur van BioDesk.

© 2006- 2023 BioDesk.nl  -  All Rights Reserved  -  Disclaimer  -  download Flash externe link  -  Opmerking/vraag over deze pagina?